ประกันตลอดชีพ-4

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18 ที่จะเป็นผู้ช่วยคุณในการสร้างหลักประกันให้กับคนที่คุณรักได้เร็วยิ่งขึ้น สร้างหลักประกันตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ย (กรมธรรม์มีผลบังคับ) ด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำแต่ให้ความคุ้มครองสูง เงินที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า ด้วยเงินคืน ณ ครบกำหนดสัญญารับจำนวนเงินเอาประกันหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ไลฟ์รีไทร์ 5

ประกันเกษียณอายุไลฟ์รีไทร์ 5 กรุงไทย-แอกซ่า

เมื่อการวางแผนการเกษียณไม่ได้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไป เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ กับแบบประกันบํานาญจาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันเกษียณอายุไลฟ์ รีไทร์ 5

saving05

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10 เติมเต็มชีวิตให้สมาร์ท ด้วยการสร้าง ความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้กับตนเองส่งต่อความห่วงใยให้คนในครอบครัว

ประกันสุขภาพ14

ประกันสุขภาพเด็กดี (2500 – 3500) กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็กดี มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกรัก เพื่อความพร้อมสำหรับอนาคต ให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง ส่งผ่านความห่วงใย ใส่ใจทุกย่างก้าว Know You Can อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 10 ปี ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

ประกันสุขภาพ05

ประกันสุขภาพ iHealthy กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ iHealthy (ไอเฮลท์ตี้) ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200

ประกันสุขภาพดี 6200-4200 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพดี 6200 – 4200 แผนประกันสุขภาพนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการเน้นผลประโยชน์ด้านสุขภาพไม่เน้นทุนประกันชีวิต เพราะโดยปกติแล้วหากคุณลูกค้าจะซื้อค่าห้อง 6,200 ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำจะต้องอยู่ที่ 500,000 บาท ทำให้เบี้ยสูง แต่แผนสุขภาพตัวนี้…

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

12PL สมาร์ทโปร รูปแบบการออมเงิน ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับครอบครัวอัน เป็นที่รัก ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 12 ปี แต่มอบความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี ช่วยให้ แผนการออมเงินที่คุณวางไว้ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้อย่างไม่ติดขัด

saving01

ประกันสะสมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์

20SS สมาร์ทเซฟเวอร์ กรุงไทย-แอกซ่า การออมเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อกันไว้ ใช้จ่ายในอนาคต นอก เหนือจากการออมเงินแล้วคุณและครอบครัวยังคง ได้รับความคุ้มครองชีวิตจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิด ขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงที่ถือได้ว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของ…

health11

ประกันโรคร้ายแรง i-Care กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันโรคร้ายแรง i-care นิยามใหม่กับแผนประกันโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย แถมยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองของคุณจะไม่สูญหายแม้ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง