ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

12PL สมาร์ทโปร

สะสมเบี้ย 12 ปี คุ้มครองถึง อายุ 85 มีเงินจ่ายคืน

12PL สมาร์ทโปร

รูปแบบการออมเงิน ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับครอบครัวอัน เป็นที่รัก ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 12 ปี แต่มอบความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี ช่วยให้ แผนการออมเงินที่คุณวางไว้ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้อย่างไม่ติดขัด

 

 

 

 จากสถิติพบว่าประชากรมีอัตราการออม
เมื่อเทียบ
กับการใช้จ่ายเฉลี่ยต่างกันถึง 88%
จะดีกว่าไหม หากเราสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่าย
ให้เป็นเงินออม
เพื่ออนาคตของคุณและครอบครัว

ร่วมวางแผนการออมวันนี้ กับ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

 

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกันPlease leave this field empty.

โดดเด่นเพื่ออนาคตที่มั่นคง

สะสมเพื่อเป็นกองทุนมรดก
รับเงินจ่ายคืนประจำปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 จนครบอายุ 85 ปี ตามตาราง เงินจ่ายคืนประจำปีรับรองขั้นต่ำ เพื่อสะสมเป็นกองทุนมรดกในยามที่คุณเกษียณอายุ
มั่นใจกับอนาคตที่มั่นคง
รับเงินครบกำหนดสัญญา 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักการันตีอนาคตที่มั่นคงของคุณ
ปกป้องและคุ้มครองครอบครัวของคุณ
ด้วยความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้วแต่จำนวนใดที่มากกว่า เพื่อให้คุณอุ่นใจว่า ครอบครัวที่คุณรักจะได้รับการดูแลอย่างดี หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

 

กราฟผลประโยชน์ตัวอย่าง ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

กราฟผลประโยชน์12pl สมาร์ทโปรคลิกที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

- รับเงินจ่ายคืนประจำปีทุกปีโดยเริ่ม ณ สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป และจะจ่ายให้ปีละครั้งจนกระทั่งครบอายุ 85 ปี
- สิ้นปีที่ 5 จะได้รับเงินจ่ายคืนประจำปีเป็นจำนวนเงิน  4,000 บาท
   สิ้นปีที่ 15 จะได้รับเงินจ่ายคืนประจำปีเป็นจำนวนเงิน  9,000 บาท
   สิ้นปีที่ 17-50 จะได้รับเงินจ่ายคืนประจำปีเป็นจำนวนเงิน  10,000 บาท
- อายุครบ 85 ปี รับเงิน 115% ของทุนประกันภัย  1,150,000 บาท
- รับสิทธิ์นำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามกฏหมายสูงสุดถึง  100,000 บาท

หมายเหตุ : *จำนวนเงินปันผลที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขประมาณการเงินปันผลในอนาคตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะได้รับเงินปันผลตามประมาณการนี้ในอนาคต ประมาณการเงินปันผลนี้คำนวณจากสมมุติฐาน ซึ่งอาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ หรือเป็นกรณีที่ไม่อาจคาดหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เงินปันผลที่จ่ายจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการข้างต้นนี้ ท่านควรพิจารณาตัวเลขประมาณการเงินปันผลและสมมุติฐานโดยละเอียด โดยวิเคราะห์ถึงผลประกอบการในอนาคตและความคาดหวังในผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวท่าน เอง

เงื่อนไขการรับประกันเงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุขณะทำสัญญาประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 1 เดือน - 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
  • เบี้ยประกันภัยสำหรับแบบประกัน 12PL มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด
  • เงินปันผลตามกรมธรรม์เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รองรับและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการประกอบการของบริษัทฯ

ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

093-556-4556โทรเลย

062-425-4556โทรเลย


addfriends_en

Posted in ประกันตลอดชีพและมรดก and tagged , , , .