ไอชายด์ เฮลท์ โพเทคชั่น กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

แบบประกันสุขภาพ ไอชายด์ เฮลท์ โพเทคชั่น ได้ปิดโครงการแล้ว

ดูประกันสุขภาพเด็กแบบอื่นคลิก

ไอชายด์ เฮลท์ โพเทคชั่น

ประกันสุขภาพ03

ไอชายด์ เฮลท์ โพเทคชั่น

ประกันสุขภาพเด็ก-เหมาจ่ายค่ารักษา

ประกันสุขภาพเด็กไอชายด์ เฮลท์ โพเทคชั่น

คือประกันสุขภาพสุขภาพเด็ก 1 เดือน ถึง 15 ปี ที่คุ้มครองสูงสุงในตลาด จากกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายตามวงเงิน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายตามวงเงินรวมสูงสุดของแต่ละแผน
ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก และบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
เหนือกว่าด้วยความคุ้มครองการฉีดวัคซีน คุ้มครองการตรวจสุขภาพ สายตา และ ทันตกรรม
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งรวมถึงเอ็กเรย์ อัลตร้าซาวด์ และค่าปรึกษาแพทย์และยา
เช็คเบี้ยประกันสุขภาพPlease leave this field empty.

แบบประกันสุขภาพ ไอชายด์ เฮลท์ โพเทคชั่น ได้ปิดโครงการแล้ว

ดูประกันสุขภาพเด็กแบบอื่นคลิก

ตารางผลประโยชน์ ประกันสุขภาพเด็ก ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่นตารางผลประโยชน์ประกันสุขภาพเด็ก ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

  1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
    :  เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด,  ริดสีดวงทวาร,  ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  3. โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  4. โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ   1. เฉพาะข้อยกเว้นบางรายการ โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์   2. เมื่อครบกำหนดสัญญาเพิ่มเติมไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่นที่อายุ 22 ปี ผู้เอาประกันสามารถเปลี่ยนเป็นแผนประกัน Perfect Health Solution โดยยังคงแนบกับสัญญาหลักคุ้มครองตลอดชีพฉบับเดิม   3. โปรดศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายของบริษัทฯ

 
ประกันสุขภาพเด็ก ไอชายด์ เฮลท์ โพเทคชั่น logo

 

เพราะการปกป้องที่ดีที่สุด

คือการปล่อยให้เค้าเรียนรู้


อีกระดับของความคุ้มครองสุขภาพเด็ก
จากกรุงไทย-เอกซ่า ประกันชีวิต
เพื่อให้เจ้าตัวน้อยของคุณ เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
โดยที่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

 

เหนือกว่าด้วยความคุ้มครองการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพ สายตา และ ทันตกรรม
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งรวมถึงเอ็กเรย์ อัลตร้าซาวด์ และค่าปรึกษาแพทย์และยา
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายตามวงเงินรวมสูงสุดของแต่ละแผน
ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทั่วโลก และบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ฟรี บริการความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการวินิจฉัยโรคโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ บริการความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ , บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ และบริการผู้ช่วยส่วนบุคคล

การเคลม และเรียกร้องสินไหม

ไม่ต้องสำรองจ่าย : กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญาหรือในกลุ่มเครือข่าย ท่านสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยกับโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องทำการสำรองจ่าย
การสำรองจ่าย : หากท่านเข้าโรงพยาบาลนอกกลุ่มเครือข่าย ท่านจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนและส่งเอกสารการเคลมมายังบริษัท เพื่อที่บริษัทจะประเมินค่าใช้จ่ายและชดเชยค่าใช้จ่ายที่สามารถเคลมได้ให้กับท่านในภายหลัง

 

ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

   093-556-4556โทรเลย

   062-425-4556โทรเลย


addfriends_en

แบบประกันสุขภาพ ไอชายด์ เฮลท์ โพเทคชั่น ได้ปิดโครงการแล้ว

ดูประกันสุขภาพเด็กแบบอื่นคลิก

Posted in ประกันสุขภาพ and tagged , , , .