แบบประกันกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

แบบประกันยอดนิยม

ประกันสุขภาพ13

ประกันสุขภาพเด็กสำเร็จรูป iKid (ไอคิด) กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันฉบับเดียวจบ!! หมดทุกความกังวลเรื่องลูก iKid (ไอคิด) เป็นประกันสุขภาพเด็กล่าสุดจากกรุงไทย-แอกซ่า โดยรวม แบบประกันสมาร์ท โพรเทคเตอร์ (25PL) และ ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น แผนซิลเวอร์ เข้าด้วยกัน ออมเงิน 25 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี มีเงินสดคืนทุกปี ได้รับเงินเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได

ประกันสุขภาพ05

ประกันสุขภาพ iHealthy กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ iHealthy (ไอเฮลท์ตี้) ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ประกันตลอดชีพ01

ประกันตลอดชีพและมรดก i-Protect ไอโพรเทค

i-Protect ไอโพรเทค กรุงไทย-แอกซ่า เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน และหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณแล้ว ใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณได้ดีเท่ากับ สิ่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ช่วยคุณสร้าง..

25PL สมาร์ทโปรเทคเตอร์

ประกันตลอดชีพและมรดก 25PL สมาร์ทโปรเทคเตอร์

25PL สมาร์ท โปรเทคเตอร์ รูปแบบการออมเงินที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับครอบครัวอันเป็นที่รัก ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 25 ปี แต่มอบความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี ช่วยให้แผนการออมเงินที่คุณวางไว้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างไม่ติดขัด

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ03

ไอชายด์ เฮลท์ โพเทคชั่น กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ไอชายด์ เฮลท์ โพเทคชั่น ประกันสุขภาพสุขภาพเด็ก 1 เดือน ถึง 15 ปี ที่คุ้มครองสูงสุงในตลาด จากกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เหนือกว่าด้วยความคุ้มครองการฉีดวัคซีน คุ้มครองการตรวจสุขภาพ สายตา และ …

ประกันสุขภาพ04

เพอร์เฟค เฮลท์ โซลูชั่น กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

เพอร์เฟค เฮลท์ โซลูชั่น ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่ายที่ดีที่สุด ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าและสูงสุดในตลาด จาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เหนือกว่าด้วยความคุ้มครองการฉีดวัคซีน คุ้มครองการตรวจ …

health07

ประกันสุขภาพ เพื่อวัยทำงาน กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพคุ้มครองสูง แต่เบี้ยประหยัด สำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปี ถึง 59 ปี ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมทั้งชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุ และเงินชดเชยรายได้ จาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

health11

ประกันโรคร้ายแรง i-Care กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันโรคร้ายแรง i-care นิยามใหม่กับแผนประกันโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย แถมยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองของคุณจะไม่สูญหายแม้ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200

ประกันสุขภาพดี 6200-4200 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพดี 6200 – 4200 แผนประกันสุขภาพนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการเน้นผลประโยชน์ด้านสุขภาพไม่เน้นทุนประกันชีวิต เพราะโดยปกติแล้วหากคุณลูกค้าจะซื้อค่าห้อง 6,200 ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำจะต้องอยู่ที่ 500,000 บาท ทำให้เบี้ยสูง แต่แผนสุขภาพตัวนี้…

ประกันสุขภาพ05

ประกันสุขภาพ iHealthy กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ iHealthy (ไอเฮลท์ตี้) ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ประกันสุขภาพ13

ประกันสุขภาพเด็กสำเร็จรูป iKid (ไอคิด) กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันฉบับเดียวจบ!! หมดทุกความกังวลเรื่องลูก iKid (ไอคิด) เป็นประกันสุขภาพเด็กล่าสุดจากกรุงไทย-แอกซ่า โดยรวม แบบประกันสมาร์ท โพรเทคเตอร์ (25PL) และ ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น แผนซิลเวอร์ เข้าด้วยกัน ออมเงิน 25 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี มีเงินสดคืนทุกปี ได้รับเงินเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได

ประกันออมและลงทุน

saving02

ประกันสะสมทรัพย์ 10EC อีซี่แคช

ประกันสะสมทรัพย์ 10EC ไอเดียฉลาดของการออมเงิน ที่ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต เราเข้าใจถึงความต้องการของคุณด้วยแผนประกันการออมที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องจุดมุ่งหมาย รวมถึงระยะเวลาการออมที่เหมาะกับตัวคุณ ออมเพียง 6 ปี และรับเงินก้อน ณ ปีที่ 10 …

saving01

ประกันสะสมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์

20SS สมาร์ทเซฟเวอร์ กรุงไทย-แอกซ่า การออมเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อกันไว้ ใช้จ่ายในอนาคต นอก เหนือจากการออมเงินแล้วคุณและครอบครัวยังคง ได้รับความคุ้มครองชีวิตจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิด ขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงที่ถือได้ว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของ…

saving03

25PG กรุงไทย-แอกซ่า ทวีทรัพย์

25PG กรุงไทย-แอกซ่า ทวีทรัพย์ ความไม่แน่นอนในชีวิตทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ คุณจะปกป้องครอบครัวคุณอย่างไร หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับตัวคุณ จะดีกว่าไหมถ้ามีแผนความคุ้มครองที่จะดูแลครอบครัวของคุณให้ผ่านวิกฤตต่างๆ นี้ …

ประกันเกษียณอายุ

i-wish

ประกันเกษียณอายุ i-Wish กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันเกษียณอายุ i-Wish เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ด้วย i-Wish แบบประกันบำนาญจาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพราะชีวิตไม่มีคำว่า “เกษียณ” รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น รับเงินบำนาญเป็นรายเดือน หรือรายปี…

ประกันตลอดชีพ และมรดก

ประกันตลอดชีพ01

ประกันตลอดชีพและมรดก i-Protect ไอโพรเทค

i-Protect ไอโพรเทค กรุงไทย-แอกซ่า เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน และหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณแล้ว ใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณได้ดีเท่ากับ สิ่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ช่วยคุณสร้าง..

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

12PL สมาร์ทโปร รูปแบบการออมเงิน ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับครอบครัวอัน เป็นที่รัก ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 12 ปี แต่มอบความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี ช่วยให้ แผนการออมเงินที่คุณวางไว้ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้อย่างไม่ติดขัด

25PL สมาร์ทโปรเทคเตอร์

ประกันตลอดชีพและมรดก 25PL สมาร์ทโปรเทคเตอร์

25PL สมาร์ท โปรเทคเตอร์ รูปแบบการออมเงินที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับครอบครัวอันเป็นที่รัก ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 25 ปี แต่มอบความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี ช่วยให้แผนการออมเงินที่คุณวางไว้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างไม่ติดขัด