สร้างมรดกหลักล้านด้วย iProtect

รู้หรือไม่!

การลงทุนอื่นๆ ต้องใช้เวลากว่า 50 ปี ในการสร้างมรดก 1 ล้านบาท

แต่กับ iProtect

คุณสามารถมี มรดกหลักล้าน ได้ตั้งแต่ วันแรก ที่ชำระเบี้ย

4 เหตุผลที่ควรสร้างมรดกผ่าน i-Protect

เหตุผลที่1 รับความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรก
ในขณะที่การลงทุนรูปแบบอื่นใช้เวลากว่า 50 ปีถึงจะสร้างกองมรดกได้ 1 ล้านบาทเท่ากับ i-Protect*
หมดกังวลกับค่าเบี้ยประกันภัย ด้วยเบี้ยเพียง 23 บาท/วัน**
เลือกจ่ายเบี้ย 5 ปี 10 ปี หรือ 85 ปี ก็ได้
ผลตอบแทนแน่นอน ไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ
ถ้าทุนประกัน 1 ล้านบาท กองมรดกของคุณก็จะมีค่า 1 ล้านบาทตลอดอายุสัญญา
ผลประโยชน์ที่ทายาทได้รับ ไม่ต้องเสียภาษี และค่าธรรมเนียม
ไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

* กรณีออม 71,360 บาทเป็นเวลา 5 ปี และสะสมต่อไปจนถึง 1 ล้านบาท ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 2%
** กรณีเพศหญิง อายุ 1 เดือน และเลือกชำระเบี้ยรายปีจนถึงอายุ 85 ปี

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกันPlease leave this field empty.

Posted in สาระน่ารู้ and tagged , .