สมัครตัวแทนโครงการพิเศษ

สมัครตัวแทนโครงการพิเศษ

สมัครตัวแทนโครงการพิเศษ

  ชายหญิง อายุ 25-45 ปี

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี
 • สุจริต รักงานบริการ
 • จัดสรรเวลาเรียน และพัฒนาตัวเอง
 • ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

      ** รับจำนวนจำกัด **

รับการสนับสนุนการตลาด และรายได้ที่ยอดเยี่ยม

      มีระบบสนับสนุนที่ดี

 • ทำงานช่วยเหลือกันเป็นทีม
 • มีฐานลูกค้าให้ตาม
 • มีบูธงาน event
 • มีการสอนทำการตลาด
 • การฝึกอบรม
 • ได้รับโปรโมทสู่ผู้บริหาร

      รายได้ไม่จำกัด

 • คอมมิชชั่น เดือนละ 2 ครั้ง
 • โบนัส ทุก 3 เดือน
 • โบนัสรายปี
 • โบนัสความยั่งยืน และต่ออายุ
 • ค่าบริหารทีมงานตามตำแหน่ง

      สวัสดิการเพิ่มเติม

 • รักษาพยาบาล และประกันชีวิต
 • รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • งานมอบรางวัล งานเลี้ยง คุณวุฒิ
 • รางวัลพิเศษอื่นๆ

       เอกสารสมัครตัวแทน

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะบียนบ้าน 2 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงไทย 1 ชุด
 • ผู้คำประกัน
    สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
    สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
    พร้อมสำเนาสลิปเงินเดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
ลงทะเบียนนัดสัมภาษณ์ชื่อ-นามสกุล
เพศ ชายหญิง
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
วัน/เดือน/ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
อาชีพ
รายได้ปัจจุบัน
Please leave this field empty.

 

ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

093-556-4556โทรเลย

062-425-4556โทรเลย


addfriends_en