ประกันโรคร้ายแรง i-Care กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันโรคร้ายแรง i-Care

health11

ประกันโรคร้ายแรง i-care

ประกันโรคร้ายแรง i-Care

ประกันโรคร้ายแรง i-Care

ให้ความคุ้มครองถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย จาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

คุ้มครอง 100 โรค ครอบคลุมทุกระยะ
จะเคลมหลายครั้งก็ยังไหว เพราะความคุ้มครองเราให้สูงสุดถึง 5 เท่า
เพิ่มความคุ้มครองอีก 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน้อย (รวมคุ้มครองสูงสุด 6 เท่าสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน - 18 ปี)
บริษัทฯ จ่ายเบี้ยแทนเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง ใส่ใจดูแลมอบส่วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 บาท

 

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพPlease leave this field empty.

 

 ประกันโรคร้ายแรง i-care

 


 

นิยามใหม่กับแผนประกันโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย แถมยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองของคุณ จะไม่สูญหายแม้ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

 

 

กรมธรรม์ i-careคุ้มครองเมื่อ ...

 

โดยนับจากวันที่กรมธรรม์ i-care มีผลบังคับ สำหรับโรคร้ายแรงระยะรุนแรง และจะต้องไม่มีอาการหรือการรักษาที่เกี่ยวเนื่องกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่ คุ้มครองดังกล่าวนี้

 

ผ่าน90วันแรกโดยนับจากวันที่กรมธรรม์ i-care มีผลบังคับสำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น และโรคร้ายแรงระยะปานกลาง และจะต้องไม่มีอาการหรือการรักษา เกี่ยวเนื่องกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองดังกล่าวนี้

ข้อควรรู้

สำหรับการเคลมระหว่างโรคร้ายแรงระยะรุนแรง ต่างกลุ่มโรค แผนประกัน i-care จะคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลา1ปี

โดยนับจาก
1.การวินิจฉัยโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งล่าสุดในกลุ่มโรคที่ 2,3,4,5 หรือ
2.หลังจากวันที่รักษาหายขาดของโรคมะเร็ง (กลุ่มโรคที่ 1)

หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดกลุ่มโรคในหัวข้อ "การจ่ายผลประโยชน์"

 

ตารางผลประโยชน์ประกันโรคร้ายแรง i-care

ตารางผลประโยชน์ประกันโรคร้ายแรง i-careคลิกที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คุ้มครองทุกระยะโรคร้ายเคลมได้สูงสุด 6 เท่า

- คุ้มครอง 100 โรค ครอบคลุมทุกระยะ

- จะเคลมหลายครั้งก็ยังไหว เพราะความคุ้มครองเราให้สูงสุดถึง 5 เท่า

- เพิ่มความคุ้มครองอีก 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน้อย (รวมคุ้มครองสูงสุด 6 เท่าสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน - 18 ปี)

- บริษัทฯ จ่ายเบี้ยแทนเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง

- ใส่ใจดูแลมอบส่วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก

- มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 บาท

หมายเหตุ โปรดปรึกษา อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายของบริษัทฯ

1. มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 บาท

2. คุ้มครองถึง 100 อาการใน 5 กลุ่มโรคครอบคลุมทุกระยะ

i-Care05

3. หมดกังวลหากเป็นโรคร้ายแรงหลายโรคเพราะเราให้คุณเคลมได้หลายครั้ง
(รวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

4. โบนัส 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน้อย
คุ้มครองโรคในเด็ก 10 โรค
เคลมได้ครั้งละ 20% สูงสุด 5 ครั้ง รวม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

5. บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประกันแทนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง

ไม่ต้องจ่ายเบี้ย แต่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับสำหรับกลุ่มโรคที่เหลือ เมื่อตรวจพบโรคร้ายระยะรุนแรง โรคใดโรคหนึ่งครั้งแรก

6. ส่วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก

i-Care06

รับส่วนลดพิเศษทึกกรมธรรม์เมื่อซื้อกรมธรรม์สำหรับสมาชิกในครอบครัว (ซื้อพร้อมกันตั้งแต่ 2 กรมธรรม์ขึ้นไป)

ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

093-556-4556โทรเลย

062-425-4556โทรเลย


addfriends_en

Posted in ประกันสุขภาพ and tagged , , .