ประกันสุขภาพ เพื่อวัยทำงาน กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

แบบประกันสุขภาพเพื่อวัยทำงาน ได้ปิดโครงการแล้ว

ดูประกันสุขภาพแบบอื่นๆคลิก

ประกันสุขภาพ เพื่อวัยทำงาน

health07

ประกันสุขภาพ

เพื่อวัยทำงาน

ประกันสุขภาพ เพื่อวัยทำงาน

เป็นประกันสุขภาพคุ้มครองสูง แต่เบี้ยประหยัด สำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปี ถึง 59 ปี ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมทั้งชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุ และเงินชดเชยรายได้ จาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

คุ้มครองชีวิตสูง เพื่อปกป้องภาระครอบครัว แต่เบี้ยต่ำพิเศษ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ยามเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
อุ่นใจ หยุดงานไม่ขาดรายได้ รับเงินชดเชยรายวัน จากการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จากอุบัติเหตุ และต่อเนื่องจากการรักษาผู้ป่วยใน
รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตาราง ค่าผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาล
เช็คเบี้ยประกันสุขภาพPlease leave this field empty.

ตารางผลประโยชน์ประกันสุขภาพ เพื่อวัยทำงาน

ตารางผลประโยชน์ประกันสุขภาพ เพื่อวัยทำงาน

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

แบบประกันสุขภาพเพื่อวัยทำงาน ได้ปิดโครงการแล้ว

ดูประกันสุขภาพแบบอื่นๆคลิก

 
 

ประกันสุขภาพ เพื่อวัยทำงาน


ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมทั้งชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุ และเงินชดเชยรายได้ จาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

 

คุ้มครองชีวิตสูง เพื่อปกป้องภาระครอบครัว แต่เบี้ยต่ำพิเศษ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ยามเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
อุ่นใจ หยุดงานไม่ขาดรายได้ รับเงินชดเชยรายวัน จากการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จากอุบัติเหตุ และต่อเนื่องจากการรักษาผู้ป่วยใน
รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตาราง ค่าผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาล

การเคลม และเรียกร้องสินไหม

ไม่ต้องสำรองจ่าย : กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญาหรือในกลุ่มเครือข่าย ท่านสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยกับโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องทำการสำรองจ่าย
การสำรองจ่าย : หากท่านเข้าโรงพยาบาลนอกกลุ่มเครือข่าย ท่านจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนและส่งเอกสารการเคลมมายังบริษัท เพื่อที่บริษัทจะประเมินค่าใช้จ่ายและชดเชยค่าใช้จ่ายที่สามารถเคลมได้ให้กับท่านในภายหลัง

 

ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

093-556-4556โทรเลย

062-425-4556โทรเลย


addfriends_en

แบบประกันสุขภาพเพื่อวัยทำงาน ได้ปิดโครงการแล้ว

ดูประกันสุขภาพแบบอื่นๆคลิก

Posted in ประกันสุขภาพ and tagged , .