ประกันสุขภาพดี 6200-4200 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200

ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200

ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200

เตรียมพร้อมก่อนป่วยกับการรักษาคุณภาพดี ไม่ต้องเดือดร้อนเงินเก็บ

ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200

แผนประกันสุขภาพนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการเน้นผลประโยชน์ด้านสุขภาพไม่เน้นทุนประกันชีวิต เพราะโดยปกติแล้วหากคุณลูกค้าจะซื้อค่าห้อง 6,200 ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำจะต้องอยู่ที่ 500,000 บาท ทำให้เบี้ยสูง แต่แผนสุขภาพตัวนี้สามารถซื้อค่าห้อง 6,200 ได้ โดยทุนประกันชีวิตแค่ 100,000 !! ฉะนั้นจึงทำให้เบี้ยถูกลงกว่าปกติมาก

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพPlease leave this field empty.

ตารางผลประโยชน์ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200

ตารางผลประโยชน์6200-4200คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ท าสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (ขาดต่ออายุ)
 2. สำหรับการการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (ขาดต่ออายุ)
  - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  - ไส้เลื่อนทุกชนิด
  - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  - เส้นเลือดขอดที่ขา
 3. โรคเรื้อรัง หรือโรคที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการหรือพันธุกรรม
 4. รคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุรับประกัน 11 - 65 ปี
 • ค่าห้องผู้ป่วยใน 6,200/วัน
 • ผลประโยชน์รวมต่อครั้ง 1,100,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายวัน 1,000 บาท (สำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป)
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษา 1,200/วัน
 • O.P.D.กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่ต้องแอดมิทก็เคลมได้
 • O.P.D.กรณีต่อเนื่องจากการเป็นผู้ป่วยใน
 • พิเศษ !! กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินในการผ่าตัด ค่ารถพยาบาล ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ บริษัทจะจ่ายให้อีก 70%
ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

   093-556-4556โทรเลย

   062-425-4556โทรเลย


addfriends_en

Posted in ประกันสุขภาพ and tagged , , , .