ประกันสะสมทรัพย์ 10EC อีซี่แคช

ประกันสะสมทรัพย์ 10EC อีซี่แคช

แบบประกัน 10EC อีซี่ แคช ได้ปิดรับประกันชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ดูประกันสะสมทรัพย์แบบอื่นๆ

saving02

10EC อีซี่ แคช

ไอเดียฉลาดของการออมเงิน

ประกันสะสมทรัพย์ 10EC ไอเดียฉลาดของการออมเงิน

ที่ กรุง ไทย-แอกซ่าประกันชีวิต เราเข้าใจถึงความต้องการของคุณด้วยแผนประกันการออม ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องจุดมุ่งหมาย รวมถึงระยะเวลาการออมที่เหมาะกับตัวคุณ ออมเพียง 6 ปี และรับเงินก้อน ณ ปีที่ 10

 

 

 

ปัจจุบันการออมเงินของคนไทยเป็นอย่างไร?


สถิติการออมเงินของคนไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน
เป็นอับดับหนึ่ง
และเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรเป็นอันดับสอง 
และจากพฤติกรรมการออมเงินของคนไทยส่วนใหญ่
จะมีระยะเวลาการออมเงินอยู่ที่ประมาณ 5 ปีขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 10 ปี

กราฟสถิติการออมเงิน

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกันPlease leave this field empty.

โดดเด่นด้วยการออม

ออมระยะสั้น ชำระเบี้ยประกันเพียง 6 ปี คุ้มครอง 10 ปี
รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 9 ครบกำหนดรับเพิ่มอีก 182% ของทุนประกัน
รับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผล* ตั้งแต่ปีที่ 7 ถึงปีที่ 10 สูงสุด 25.2%*
รับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญา ขั้นต่ำ 200% สูงสุดถึง 225%*
รับสิทธิกู้ยืมเงินจากมูลค่าในกรมธรรม์ เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉิน
รับสิทธิในการหักลดหย่อนภาษี ได้ตามเงื่อนไขของสรรพากร

 

ตารางผลประโยชน์ตัวอย่าง ประกันสะสมทรัพย์ 10EC อีซี่แคช

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

กราฟผลประโยชน์ตัวอย่าง ประกันออมทรัพย์ 10EC อีซี่แคช

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

* โปรดทราบ: จำนวนเงินปันผลที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขประมาณการเงินปันผลในอนาคตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะได้รับเงินปันผลตามประมาณการนี้ในอนาคต ประมาณการเงินปันผลนี้คำนวณจากสมมุติฐาน ซึ่งอาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ หรือเป็นกรณีที่ไม่อาจคาดหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเงินปันผลที่จ่ายจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการข้างต้นนี้ ท่านควรพิจารณาตัวเลขประมาณการเงินปันผลและสมมุติฐานโดยละเอียด โดยวิเคราะห์ถึงผลประกอบการในอนาคตและความคาดหวังในผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุขณะทำสัญญาประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ย ผู้เอาประกันสามารถชำระเบี้ยประกันภัยในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมต่อจนสิ้นสุด ระยะเวลาคุ้มครองได้ (ในปีที่ 7-10) ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
  • สามารถนำเบี้ยประกันภัยหลักสำหรับแบบประกัน 10EC มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด
  • เงินปันผลตามกรมธรรม์เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รองรับและ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการประกอบการของบริษัทฯ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำทุกปี

ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

093-556-4556โทรเลย

062-425-4556โทรเลย


addfriends_en

Posted in ประกันออม และลงทุน and tagged , , , .